Αρχική       Περιοδικό Λυδία       Εκδόσεις Λυδία       Λυδία FM 94,2
   
 
   
 
 
   

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η πόλη της Θεσσαλονίκης πανηγυρίζει σήμερα τη μνήμη του πολιούχου της, Αγίου Δημητρίου.

Ανθύπατος ατο αξίωμα ο Δημήτριος επί της βασιλείας του Διοκλητιανού και Μαξιμιανού, θεωρούσε ως μεγαλύτερο αξίωμα τη χριστιανική του ιδιότητα. Γι' αυτό σε μια μεγάλη εορταστική εκδήλωση η σταθερή του άρνηση να θυσιάσει στους ψεύτικους θεούς και η ομολογία του "Στο Χριστό μου μόνο πιστεύω", τον οδήγησαν στον περηφανέστερο θάνατο, το μαρτυρικό.Κι από τότε είναι προστάτης της Θεσσαλονίκης και φωτεινο παράδειγμα για όλους τους χριστιανούς.Ἀπολυτίκιον

Ἦχος γΆ.

Μέγαν εὕρατο ἐv τοῖς κιvδύvοις, σὲ ὑπέρμαχοv, ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαῤῥύvας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.